Σχέδια & Μελέτες

Ο Οργανισμός, διαθέτει την απαραίτητη δομή και ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στην διενέργεια κατάταξης σε κλάση και θεσμικών επιθεωρήσεων, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σχεδίων και μελετών.

Το αρμόδιο τμήμα του οργανισμού διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό προκειμένου να διεκπεραιώνει γρήγορα και με ακρίβεια το έργο του. Το ανθρώπινο δυναμικό του έχει ιδιαίτερα υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση συμμετέχωντας ενεργά στην εξέλιξη και βελτίωση των κανόνων και κανονισμών γιά την κατάταξη σε κλάση.

Το Τμήμα Ελέγχου και Έγκρισης Σχεδίων και Μελετών έχει την δυνατότητα να εκπονεί ναυπηγικές και κατασκευαστικές μελέτες γιά λογαριασμό τρίτων εφόσον δεν εμπλέκεται στον έλεγχο και έγκρισή τους.