Πολιτικές Ποιότητας

Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ, λειτουργώντας μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, χρησιμοποίησε σαν εργαλειο εξέλιξης και ανάπτυξης, την προσύλωση της διοίκησης του  σε ρεαλιστικές πολιτικές ποιότητας με αναπροσαρμοζόμενους στόχους ενσωματώνοντας έτσι όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου και δυναμικού Οργανισμού.

Οι πολιτικές ποιότητας καλύπτουν όλο το λειτουργικό φάσμα του Οργανισμού και στην ουσία ορίζουν την αταλάντευτη φιλοσοφία της διοίκησής του για ποιοτικές υπηρεσίες που εμπνέονται από ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και σεβασμό σε όλα τα επίπεδα, γιά τους ανθρώπους του Φοίνικα, τους πελάτες του, τους ναυτικούς που ταξιδεύουν στα πλοία, τους επιβάτες των πλοίων και το περιβάλλον, θαλάσσιο, χερσαίο και εναέριο.

Σε αυτήν την κατεύθυνση και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας του Οργανισμού, ο επιθεωρητής διατηρεί το δικαιώμα να μην προχωρήσει στην επιθεώρηση αν κρίνει ότι το περιβάλλον είναι μη ασφαλές και αναποτελεσματικό για την διενέργεια κυβερνητικής πιστοποιήσης και υπηρεσιών.