Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Ο Φοίνιξ Νηογνώμων διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας καλύπτοντας πλήρως τις θεσμικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία του. Σε αυτά τα πλαίσια είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 για το σύνολο των εσωτερικών του διαδικασιών, ενώ διαθέτει διαπίστευση και κατά ISO 17020:2012 ως φορέας επιθεωρήσεων τύπου Α – Aνεξάρτητος Φορέας Επιθεωρήσεων. Το αποτελεσματικά σχεδιασμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Οργανισμού, αποτελεί τον λειτουργικό άξονά του, εξασφαλίζοντας την σταθερή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την απαιτούμενη ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα που θεσμικά θωρακίζουν την αποστολή του και αποτελώντας την ουσιαστικότερη εγγύηση για ποιοτική δουλειά υψηλού επιπέδου.

Σε αυτό το συστημικό περιβάλλον, ο Οργανισμός έχει ενσωματώσει τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Αναγνωρισμένων Οργανισμών (RO CODE), όπως έχει θεσμοθετηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κώδικα αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό θεσμικό περιβάλλον με βάση το οποίο θα ελέγχονται πλέον όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί ως προς την επάρκειά τους να παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης κατ’ εξουσιοδότηση ναυτιλιακών αρχών – σημαιών.

Η διοίκηση του ΦΟΙΝΙΚΑ, θέτοντας πάντα υψηλούς ποιοτικούς στόχους, προετοίμασε τον Οργανισμό σε συμμόρφωση, πολύ πριν την υποχρεωτική εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα περί Αναγνωρισμένων Οργανισμών,  έτσι ώστε η υποχρεωτική εφαρμογή του από 01-01-2015 βρήκε τον Οργανισμό προετοιμασμένο και σε άψογη λειτουργική επάρκεια μέσα στο αυστηρότερο θεσμικό περιβάλλον που υπήρξε ποτέ.