Εισαγωγή

H ΦΟΙΝΙΞ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. γνωστή και σαν PHRS, είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία με έδρα τον Πειραιά. Από την σύσταση της, η λειτουργια της προσδιορίζεται ως Οργανισμός κατάταξης πλοίων σε κλάση και έκδοση κυβερνητικών πιστ/κών από κράτη που την έχουν εξουσιοδοτήσει, ως Νηογνώμονα για αυτόν το σκοπό. Ο Οργανισμός έχει συμπληρώσει 21 χρόνια εξελικτική αναπτυξιακή πορεία, κυρίως στις αγορές του εξωτερικού και έχει αναγνωριστεί από πλήθος ναυτιλιακών χωρών σαν Αναγνωρισμένος Οργανισμός (ΑΟ) ενώ είναι διαπιστευμένος κατά ISO9001:2015 & ISO 17020:2012 ως φορέας επιθεωρήσεων τύπου ‘Α’. Αποτέλεσμα αυτής της ποιοτικής του εξέλιξης και ανάπτυξης ήταν η αναγνωρίση του Οργανισμού από την Ελληνική Σημαία στις 20 Αυγούστου του 2015, μετά από αξιολόγηση του αρμόδιου υπουργείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης 4113.297/01/2012- ΦΕΚ 334Β - 14.02.2012, ως Αναγνωρισμένος Οργανισμός επιθεώρησης και έκδοσης πιστ/κών αξιοπλοοίας για πλοία υπό Ελληνική σημαία.