Υποδομή & Οργάνωση

O ΦΟΙΝΙΚΑΣ, σαν Οργανισμός επιθεώρησης κατάταξης σε κλάση και επιθεώρησης πλοίων, διαθέτει όλη την απαιτούμενη δομή και οργάνωση για την απρόσκοπτη και ποιοτική του λειτουργία. Η δομή του περιλαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά τμήματα και την δέουσα διοικητική υποστήριξη προκειμένου να παρέχει γρήγορα και αποτελεσματικά τις απαραίτητες υπηρεσίες επιθεώρησης, έγκρισης σχεδίων και μελετών κλπ.

Η λειτουργία του Οργανισμού βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους και χρήση υψηλής τεχνολογίας που συναντάται μόνον σε πολύ μεγαλύτερου μεγέθους Οργανισμούς. Όλες οι λειτουργικές δομές είναι υλοποιήμενες στη φιλοσοφία ενός «ηλεκτρονικού γραφείου» όπου αρχεία, έγγραφα, σχέδια, μελέτες, διαδικασίες και διαχείριση πληροφορίων είναι πλήρως μηχανογραφημένες.

Το αποτέλεσμα είναι η ταχύτητα στην διεκπαιρέωση, η άψογη οργάνωση και παρακολούθηση των υπηρεσίων καθώς και η απόλυτα περιβαλλοντική προσέγγιση στην λειτουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού με σεβασμό στο περιβάλλον.