Υποδομή & Οργάνωση

O Φοίνιξ Νηογνώμων, σαν Οργανισμός κατάταξης σε κλάση και επιθεώρησης πλοίων, λειτουργεί σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με υψηλή περιβαλλοντική αντίληψη και εφαρμόζει ένα ευέλικτο, συμπαγές και εξαιρετικά αποτελεσματικό ψηφιακό σύστημα διαχείρισης εισερχόμενων και εξερχόμενων πληροφοριών, με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, ελαχιστοποιώντας την χρήση χαρτιού με σεβασμό στο περιβάλλον.

Με αυτόν τον τρόπο, έχοντας εξαλείψει όλη την περιττή γραφειοκρατία, επιτυγχάνουμε τον καλύτερο δυνατό χρόνο απόκρισης, ελαχιστοποιώντας αναμονές και άσκοπες καθυστερήσεις.

Η δομή του περιλαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά τμήματα και την δέουσα διοικητική υποστήριξη, απαρτιζόμενα από ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εκπάιδευση , ώστε με απόλυτη συνέπεια και επαγγελματισμό να παρέχουν γρήγορα και αποτελεσματικά τις απαραίτητες υπηρεσίες επιθεώρησης, έγκρισης σχεδίων και μελετών κλπ.

Όλες οι λειτουργικές δομές είναι υλοποιήμενες στη φιλοσοφία ενός «ηλεκτρονικού γραφείου» όπου αρχεία, έγγραφα, σχέδια, μελέτες, διαδικασίες και διαχείριση πληροφορίων είναι πλήρως μηχανογραφημένες.