Προμηθευτές Υπηρεσιών

Ο Οργανισμός, κατά την εκτέλεση διαφόρων επιθεωρήσεων, απαιτεί συμπληρωματική υποστήριξη από εξωτερικούς φορείς όπως είναι η λήψη παχυμετρήσεων ελασμάτων, εκτέλεση ειδικών εργασιών επισκευής και συντήρησης όπως είναι ο ραδιοεξοπλισμός κλπ, που απαιτούν ειδικά όργανα  που υπόκεινται σε έλεγχο ακρίβειας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εύρεση και επιλογή κατάλληλου προμηθευτή υπηρεσιών αποτελεί προνόμιο του πλοιοκτήτη – διαχειριστή, με την προυπόθεση ότι ο επιλεγμένος προμηθευτής υπηρεσιών, έχει ελεγχθεί από τον Οργανισμό ή από άλλο ισοδύναμο φορέα και έχει αξιολογηθεί επιτυχώς με βάση συγκεκριμένα προτύπα.

Η αμοιβή του εγκεκριμένου προμηθευτή υπηρεσιών είναι υποχρέωση του συμβαλλόμενου πλοιοκτήτη – διαχειριστή.

 • RADIOHELLENIC S.A. Open or Close

  Χώρα: Greece

  Επωνυμία εταιρείας: RADIOHELLENIC S.A.

  Διεύθυνση: 157, Karaiskou Str., 18535, Piraeus, Greece

  Τηλέφωνο: +30 2104297760

  Δραστηριότητα: Inspections and Testing of  Radio Communication Equipment  & Performance Testing of Voyage Data Recorders (VDR) and Simplified Voyage Date Recorders (S-VDR).

 • SHELECTRO DRIVAKOS Open or Close

  Χώρα: Greece

  Επωνυμία εταιρείας: Shelectro Drivakos

  Διεύθυνση: 154, Androutsou Str., 18535, Piraeus, Greece

  Τηλέφωνο: +30 2104125650

  Δραστηριότητα: Installation, Inspection, Servicing, Testing and/or Measurement of Navigational - Radio Communication Equipment (GMDSS) onboard ships and mobile offshore units