Κανόνες & Κανονισμοί

Ο Οργανισμός διατηρεί και εξελίσει κανόνες και κανονισμούς για κατάταξη σε κλάση πλοίων και σκαφών που προορίζονται τόσο γιά αναψυχή όσο και για εμπορική χρήση (επαγγελματικά σκάφη).
    
Οι κανόνες και κανονισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για νέες κατασκευές και υπάρχοντα (σε υπηρεσία) πλοία και σκάφη. Οι κανόνες και κανονισμοί που αφορούν σκάφη αναψυχής και επαγγελματικά είναι κατάλληλοι για διάφορα υλικά κατασκευής, όπως ξύλο, πλαστικό και αλουμίνιο.
    
Στην περίπτωση των πλοίων και σκαφών, υπό Ελληνική σημαία, οι κανόνες και κανονισμοί, υποστηρίζονται συμπληρωματικά και από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας σε περιπτώσεις όπως είναι η αναγνώριση πλοίων ως επιβατηγών κλπ.