Μητρώο Πλοίων

Ο Οργανισμός διατηρεί, μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (ΣΔΠ), πλήρες μητρώο όλων των πλοίων και σκαφών για τα οποία εκδίδει πιστοποιητικά.

Το Μητρώο Πλοίων ενημερώνεται ανά 6μηνο, περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία πλοίων με Ελληνική σημαία και είναι διαθέσιμο εδώ (έκδοση 07/2019).