Μητρώο Πλοίων

Ο Οργανισμός διατηρεί, μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (ΣΔΠ), πλήρες μητρώο όλων των πλοίων και σκαφών για τα οποία εκδίδει πιστοποιητικά.

Το Μητρώο Πλοίων ενημερώνεται ανά 6μηνο, περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία πλοίων με Ελληνική σημαία και είναι διαθέσιμο στους εγγεγραμμένους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εδώ