Εκπαίδευση

Η βαθιά νηογνωμονική εμπειρία των στελεχών του Φοίνικα, η υψηλή επαγγελματική τους εξειδίκευση σε συνδιασμό με την στενή τους συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και έμπειρα ναυτιλιακά στελέχη στην Ελλάδα και το εξωτερικό αποτέλεσαν το βασικό γνωστικό άξονα για το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Phoenix Academy.

Τα πρόγραμματα αυτά στοχεύουν στην εκπαίδευση ναυτιλιακών στελεχών σε θέματα ISM, ISPS & MLC καθώς και στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα ως κορυφαίου συντελεστή σε θέματα ασφάλειας και πρόκλησης ατυχημάτων. Τα προγράμματα αυτά δίνουν έμφαση στην δημιουργία ποιοτικής ναυτιλιακής αντίληψης με στόχο τον περιορισμό των ναυτικών ατυχημάτων που συνδέονται με απώλειες ζωών, ρύπανση του περιβάλλοντος και απώλεια περιουσίας.

 

Συνεργασίες

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ - Πολιτισμός, Επιστήμες, Θρησκεία

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ - Πολιτισμός, Επιστήμες, Θρησκεία

O ΦΟΙΝΙΞ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ είναι υποστηρικτής της Επιστημονικής Θεματικής της Ναυτιλίας του ψηφιακού περιοδικού ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ με δυνατότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων τεχνικού και ναυτιλιακού περιεχομένου, ομιλίες κλπ.

Video: "Ναυτιλία και Νηογνώμονες"
Video: "Ο νηογνώμονας Φοίνικας και η προσφορά του"