Ο ΦΟΙΝΙΞ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ αξιοποιώντας την μακροχρόνια επιθεωρησιακή του εμπειρία στον τομέα των επιθεωρήσεων και στον συστημικό έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και την τεχνογνωσία αλλά και την εις βάθος γνώση στην εφαρμογή των διαφόρων ναυτιλιακών κωδίκων σε πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, με κεντρικούς άξονες τα παρακάτω:

  1. Τις Επιθεωρήσεις Αρχών Κράτους Λιμένα (PSC)
  2. Τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE - DPA)
  3. Την Διεθνή Σύμβαση για την Ναυτική Εργασία όπως εφαρμόζεται σε πλοία, διαχειρίστριες εταιρείες, διαχείριση ανθρώπινων πόρων για εργασία σε πλοία (MLC)
  4. Τον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE - CSO)
  5. Cyber Risk Management

Τα παραπάνω σεμινάρια οργανώνονται και διεξάγονται έπειτα από σχετικό αίτημα, από έμπειρους εκπαιδευτές, κατά κύριο λόγο απομακρυσμένα (μέσω webinars), ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής τους είτε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, είτε στα γραφεία της εκάστοτε εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης και εφόσον είναι εφικτό. Μέσω των σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι, ως σύγχρονοι επαγγελματίες θα αναπτύξουν δεξιότητες αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους τόσο πάνω στο πλοίο, όσο και σε περιβάλλον γραφείου.

Οι ημερομηνίες καθορίζονται με τρόπο ευέλικτο και λειτουργικό παρέχοντας την καλύτερη σχέση κόστους-ποιότητας.

Για τους συμμετέχοντες όλων των σεμιναρίων εκδίδεται βεβαιωτικό παρακολούθησης από το τμήμα Εκπαίδευσης του Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.